OBALOVNA BOSKOVICE

Vyrábíme asfaltové směsi

Naše společnost se zabývá výrobou asfaltových směsí na šaržové obalovací soupravě ASKOM VS 3TV, věžové provedení o maximálním výkonu 160 t/hod vyrobené směsi. Výrobní technologie umožnuje automatické dávkování tuhých i tekutých přísad včetně asf. recyklátu.
Naše nabídka
Obalovna Boskovice s.r.o. má v portfoliu směsí běžně užívané asfaltové směsi pro dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Všechny asfaltové směsi jsou vyráběny v souladu normovou legislativou řady ČSN EN 13 108, ČSN 73 6121 a ČSN 73 6120.
seznam vyráběných směsí
Asfaltem obalované směsi pro podkladní, ložní i obrusné vrstvy vozovek včetne směsí schválených ŘSD.
SMA 11S, PMB 45/80-65
SMA 11+, 50/70
SMA 8NH, PMB 45/80-65
ACO 8, 50/70
ACO 11+, 50/70
ACO 16, 50/70
ACL 16+, 50/70
ACL 16S, PMB 25/55-65
ACL 22S, 50/70
ACL 22S, PMB 25/55-65
ACL 22+, 50/70
ACP 16S, 50/70
ACP 16+, 50/70
ACP 22S, 50/70
ACP 22+, 50/70
VMT 22, TSA 20/30
LAK 2/4(50/70)
AKO 8, 50/70
AKO 16, 50/70
V případě dotazů vám rádi sdělíme podrobnosti ke službám a cenám.

Expedice / Účetní

Tel. 731 291 675