STRÁNKY

V REKONSTRUKCI

_

Vítejte na stránkách společnosti Obalovna Boskovice, s.r.o.

Rovná 2146, 680 01 Boskovice.

Sortiment

Asfaltem obalované směsi pro podkladní, ložní i obrusné vrstvy vozovek včetne směsí schválených ŘSD.

asfaltový beton

asfaltový koberec mastixový

obalované kamenivo

asfaltový koberec otevřený

asfaltový koberec drenážní

Obalovna Boskovice s.r.o.

Naše společnost se zabývá výrobou asfaltových směsí na šaržové obalovací soupravě ASKOM VS 3TV, věžové provedení o maximálním výkonu 200 t/hod vyrobené směsi. Výrobní technologie umožnuje automatické dávkování tuhých i tekutých přísad včetně asf. recyklátu.

  • Asfaltové směsi splňují požadavky příslušné normy řady ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6127. Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy je doložena počáteční zkouškou typu dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle 4SN EN 13108-21. Označení CE je v souladu s výsledky zkoušek typu asfaltových směsí podle harmonizovaných českých technických norem:
  • ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – část 1: Asfaltový beton
  • ČSN EN 13108-5:2008 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – část 5: Asfaltový koberec mastixový
  • Výrobce na základě dále uvedených podkladů: certifikátu systému řízení výroby č. 1951-CPD-115201 vydaného dne 28.7.2010 notifikovanou osobou NB 1951 SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, Brno, PSČ 612 00, protokolů o zkoušce typu asfaltových směsí vydaných zkušební laboratoří PSVS akreditovanou CIA č. 1192 a protokolu o certifikaci č. 1152/5 ze dne 28.7.2010 z pravidelného dohledu NB 1951 SILMOS-Q POTVRZUJE, že vlastnosti výrobků splňuji požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky značené CE, ve znění pozdějších předpisů.