Vítejte na stránkach společnosti Obalovna Boskovice, s.r.o.

Naše společnost se zabývá výrobou asfaltových směsí na šaržové obalovací soupravě ASKOM VS 3TV, věžové provedení o maximálním výkonu 200 t/hod vyrobené směsi. Výrobní technologie umožnuje automatické dávkování tuhých i tekutých přísad včetně asf. recyklátu.

Asfaltové směsi splňují požadavky příslušné normy řady ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6127. Shoda asfaltové směsi s požadavky příslušné evropské normy je doložena počáteční zkouškou typu dle ČSN EN 13108-20 a řízením výroby u výrobce včetně posouzení výrobku dle 4SN EN 13108-21. Označení CE je v souladu s výsledky zkoušek typu asfaltových směsí podle harmonizovaných českých technických norem:

Výrobce na základě dále uvedených podkladů: certifikátu systému řízení výroby č. 1951-CPD-115201 vydaného dne 28.7.2010 notifikovanou osobou NB 1951 SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, Brno, PSČ 612 00, protokolů o zkoušce typu asfaltových směsí vydaných zkušební laboratoří PSVS akreditovanou CIA č. 1192 a protokolu o certifikaci č. 1152/5 ze dne 28.7.2010 z pravidelného dohledu NB 1951 SILMOS-Q POTVRZUJE, že vlastnosti výrobků splňuji požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky značené CE, ve znění pozdějších předpisů.

Sortiment

Asfaltem obalované směsi pro podkladní, ložní i obrusné vrstvy vozovek včetne směsí schválených ŘSD.

Provozní doba

Po - Pa : 06:00 - 15:00
dále dle domluvy

Uložení asfaltových ker za poplatek